Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), De articulis fidei et ecclesiae sacramentis

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Thomas de Aquino, s.

Tytuł/tytuły: De articulis fidei et ecclesiae sacramentis

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Rzym

Drukarnia: Barth. Guldinbeok

Data publikacji: 1476 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Hunc librum donavit… R.p.d. Nicolaus Epus Culmen. Pro novo Conventu Lubauiensi Fratrum Minorum de Observantia anno domini mccccciii et devotus lector oret pro anima eiusdem" - bp. Mikołaj Chrapicki. [pod zapiską dopisek inną ręką:] Iste est Nicolai epis. Cul. mpria. [RP - Mikołaj Chrapicki]; 2. Bernardyni - Lubawa.

Uwagi:

Współoprawne z: Qu. 300 adl., Qu. 301 adl., Qu. 303 adl., Qu. 304 adl., Qu. 305 adl., Qu. 306 adl., Qu. 307 adl., Qu. 308 adl., Qu. 309 adl., Qu. 310 adl., Qu. 311 adl.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: Qu. 302 adl.