Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), In sacrosantum Ioannis Evangelium commentarii cum tribus indicibus… T.1-2

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Toledo, Franciscus

Tytuł/tytuły: In sacrosantum Ioannis Evangelium commentarii cum tribus indicibus… T.1-2

Tom/część: 2

Miejsce wydania: Kolonia

Drukarnia: in off. Birckmanica, sumpt. Arn. Mylius

Data publikacji: 1599 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Patrum Bernardinorum […] loci lubauiensi.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: 51579