Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Opera cum commento Honorati Servii Mauri

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Vergilius, Publicus Maro

Tytuł/tytuły: Opera cum commento Honorati Servii Mauri

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wenecja

Drukarnia: Thom. de Blavis

Data publikacji: 1484 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Hunc librum legat fratribus minoribus in prope Lubau Christophorus Cuppenerius utriusque iuris doctor et miles [RP - Krzysztof Cuppenerius]; 2. Bernardyni - Lubawa.

Sygnatury historyczne: E. 83.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: F. 719