Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Sermones de semptem vitiie criminalibus eorumque remidiis

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Wann, Paul

Tytuł/tytuły: Sermones de semptem vitiie criminalibus eorumque remidiis

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Hagenau

Drukarnia: pecunia et acre Io. Reyman de Oringau, per Henr. Goran

Data publikacji: 1514 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pro loco lubauiensi Fratrum Min. …

Sygnatury historyczne: Cb. 34.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sygnatura obecna: Ob. 6.II.2377