Druk:
Karmelitanki bose, Wilno (św. Józef), Heraklit chrzescianski... z łacińskiego textu przez x. Mateusza Ignacego Kuligowskiego... wierszem polskim wyrażony...

Wprowadzono: 24.04.2014 14:08 | Ost. aktualizacja: 24.04.2014 14:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Besse, Pierre de

Tytuł/tytuły: Heraklit chrzescianski... z łacińskiego textu przez x. Mateusza Ignacego Kuligowskiego... wierszem polskim wyrażony...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Warszawa

Drukarnia: Druk. w Koll. Sch. Piar.

Data publikacji: 1694 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Do zakonu wielebnych w Chrystusie Panien Karmelitanek Bosych Konwentu Wileńskiego autor Mateusz Ignacy Kuligowski tępracę ofiaruję na pozną pamiątkę mp. XVII/XVIII w. 2. Siost Karmelitanek Bosych Konwentu Wileńskiego s. Józefa 3. Stary zasób

Sygnatury historyczne: BP: 50/Inc.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy

Sygnatura obecna: XVII.2.160