Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta), Decreta Sacrae Sedis Apostolicae... ex dd. variis collectis et digestis... Ed. 2

Wprowadzono: 24.04.2014 14:08 | Ost. aktualizacja: 24.04.2014 14:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Kery, Jan

Tytuł/tytuły: Decreta Sacrae Sedis Apostolicae... ex dd. variis collectis et digestis... Ed. 2

Tom/część: 1

Miejsce wydania: [Częstochowa]

Drukarnia: Typis Clari Montis Częstochoviensis

Data publikacji: 1694 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex libris fris Angeli Byczkowski Augustianiani srea th. baccalaurei pro tunc Provinciae diffinitoris filii Conventus Lublinensis 1766 a-o 2. Bibliothecae Conventui Crasnostaviensis PP. Augustinianorum [… zalepiono] 3. Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego w Lublinie 4. Stary zasób

Losy po kasacie: Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego w Lublinie

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy

Sygnatura obecna: XVII.1.302