Druk:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Mstów (Wniebowzięcie NMP), Apologia perfectionis vitae spiritualis... authore... Nicolao a Jesu...

Wprowadzono: 24.04.2014 14:08 | Ost. aktualizacja: 24.04.2014 14:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Opacki, Mikołaj

Tytuł/tytuły: Apologia perfectionis vitae spiritualis... authore... Nicolao a Jesu...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Typis V. Piątkowski

Data publikacji: 1627 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus Mstoviensis 2. Z[ygmunt] W[olski]

Losy po kasacie: RP (Zygmunt Wolski)

Sygnatury historyczne: Sygn. (A-B4)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy

Sygnatura obecna: XVII.2.72