Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Chronica gestorum in Europa singularium recentiorum ad Annum Christi 1646

Wprowadzono: 24.04.2014 14:08 | Ost. aktualizacja: 24.04.2014 14:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Piasecki, Paweł

Tytuł/tytuły: Chronica gestorum in Europa singularium recentiorum ad Annum Christi 1646

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Druk. F. Cezarego

Data publikacji: ok. 1646

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex cathalogo lib. perill. et rev. Stephani Płoński decani et officialis generalis Chyroviensis cancellarii Ołycensis canonici Rozbicensis [XVII w.] 2. Applicatus Bibliothecae Conventus Brest. PP. Bernardinorum die 12 Junii anno 1749 3. D. 21 V [18]55 złp. 66 gr 20 H. Topolski 4. Od Teod. Łąckiego nabyta za złotych 30 iest własnością W. Dutkiewicza 5. Dar Dutkiewicza 1914 r.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy

Sygnatura obecna: XVII.3.111