Druk:
Cystersi, Gdańsk-Oliwa (Trójca Święta), Biblia, in dialecto Germaniae inferioris, cum glossis secundum Postillam Nicolai de Lyra

Wprowadzono: 28.04.2014 16:34 | Ost. aktualizacja: 28.04.2014 16:34 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: a. n.

Nazwa przyjęta w literaturze: Biblia, in dialecto Germaniae inferioris, cum glossis secundum Postillam Nicolai de Lyra

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lubeka

Drukarnia: Stephanus Arndes

Data publikacji: 1494 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Anno 1612 denn 24 November habe ich Wylhem Krüger, Bürger inn Dantzigk, der Geburdt von Riga aus Lieffland, dem Erbaren undt Hochgelartten Herm Georgo Hubnero, Mitt- Bruder des Olivischen Conventus, meynem grossgünstigen Hern Ohmen, diese catholische Biblia zur ehewigen Gedechtnis vorehredt; 2. Na początku wieku XIX ostatni opat cystersów w Oliwie Józef v. Hohenzollern, biskup warmiński, podarował ją Seminarium Duchownemu w Braniewie; 3. Bibliotheca Capituli Warmiensis (XX wiek)

Losy po kasacie: 1. Seminarium Duchowne w Braniewie; 2. Biblioteka Kapituły Warmińskiej

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie

Sygnatura obecna: Inc. 160