Druk:
Jezuici, Święta Lipka (Nawiedzenie NMP), Biblia

Wprowadzono: 28.04.2014 16:34 | Ost. aktualizacja: 28.04.2014 16:34 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: a. n.

Nazwa przyjęta w literaturze: Biblia

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Norymberga

Drukarnia: Antonius Koberger

Data publikacji: 1482 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Szander von Loijden [XVI w.]; 2. Jacobus Paternoster Parochus Schalmiensis (1581-1640); 3. Ex libris Joannis Thadei Zimen (1636-1689) 4. Missionis Lindensis Societatis Jesu [XVII w.]; 5. Jacobus Schulz [poł. XVIII w.]; 6. Eugentum der Stiftsbücherei zu Heiligelinde Ostpreussen [XX w.]

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie

Sygnatura obecna: Inc. 87