Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kadyny (św. Antoni z Padwy), Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tornieli

Wprowadzono: 28.04.2014 16:34 | Ost. aktualizacja: 28.04.2014 16:34 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Calvasio, Angelus de

Nazwa przyjęta w literaturze: Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tornieli

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Norymberga

Drukarnia: Antonius Koberger

Data publikacji: 1498 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Caroli Schrader 1726 die 26 Novembris; 2. Francisci Piekulij [XVIII w.]; 3. Cessit Conventui Cadinensi sancti Antonii Ordinis Minorum sancti Francisci Regularis Observantae anno Domini 1741, die 1 Martii; 4. Bibliotheca Capituli Warmiensis Frauenburgi [XX w.]

Losy po kasacie: Biblioteka Kapituły Warmińskiej we Fromborku

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie

Sygnatura obecna: Inc. 113