Druk:
Jezuici, Braniewo (Święty Krzyż), Rationale divinorum officiorum. Ed. Ioannes Aloisius Tuscanus

Wprowadzono: 28.04.2014 16:34 | Ost. aktualizacja: 28.04.2014 16:34 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Duranti, Guillelmus

Nazwa przyjęta w literaturze: Rationale divinorum officiorum. Ed. Ioannes Aloisius Tuscanus

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wenecja

Drukarnia: Ioannes Rubeus et Albertinus Vercellensis

Data publikacji: 1499 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Questo libro e del loco di Sancta Maria delli Angeli chi lo la sao don Vincentio la Paxuta; 2. Bibliotheca Capituli Warmiensis Frauenburg [XX w.]; 3. Ex libris Seminarii Varmiensis (XX w.)

Losy po kasacie: 1. Biblioteka Kapituły Warmińskiej we Fromborku;2. Biblioteka Seminarium Warmińskiego

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie

Sygnatura obecna: Inc. 304