Druk:
Jezuici, Święta Lipka (Nawiedzenie NMP), Sermones de tempore et de Sanctis, sive Hortulus reginae. P. I-III. P. II de temopre, aestivalis

Wprowadzono: 28.04.2014 16:34 | Ost. aktualizacja: 28.04.2014 16:34 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Meffret

Nazwa przyjęta w literaturze: Sermones de tempore et de Sanctis, sive Hortulus reginae. P. I-III. P. II de temopre, aestivalis

Tom/część: 3

Miejsce wydania: [Bazylea]

Drukarnia: [Nicolaus Kessler]

Data publikacji: ok. 1483

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex libris Simonis Tingelis [XVI/XVII w.]; 2. Ex libris Caspari Andreae rogalii (1614-1673), Parochi Freudenbergensis (1647) Canonici Gutstadiensis (1653); 3. Jam modo donationis possidet illum Joannes Zimnj (zm. 1689); 4. Inscriptus libris Missionis Lindensis Societatis Jesu, titulo eodem [XVII w.]

Uwagi:

War. A.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie

Sygnatura obecna: Inc. 47