Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Kłodzko (MB Różańcowa), Corona florida medicinae sive de conservatione sanitatis

Wprowadzono: 29.04.2014 00:24 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 00:24 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Gazius, Antonius

Tytuł/tytuły: Corona florida medicinae sive de conservatione sanitatis

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wenecja

Drukarnia: Joannes et Gregorius de Gregoriis

Data publikacji: 1491 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. J. K. Z. H.; 2. Aus der Bibliothek der Minoritten zu Glatz; 3. BU 8/58,121.

Sygnatury historyczne: 8/114,122

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XV.F.570,1