Druk:
Cystersi, Rudy (Wniebowzięcie NMP), Orationes

Wprowadzono: 29.04.2014 00:26 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 00:26 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Cicero, Marcus Tullius

Tytuł/tytuły: Orationes

Tom/część: 1

Miejsce wydania: [Wenecja]

Drukarnia: [Adam de Ammergau]

Data publikacji: 1472 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Sexternos huius voluminis emi viginti duobus solidis datis Anno 1472. Iterum pro Illuminatione 1 fl. hung. Iterum pro Illigatione 1 libra data M. Joannes Chaltummarekt ex Saleiburga; 2. Monasterii Raudensis comparatus Anno 1730 [Cystersi]; 3. BU 8/8,102.

Sygnatury historyczne: BU 8/191,101 b

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XV.F.611