Druk:
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego), Christi gestorum versus devotissimi

Wprowadzono: 29.04.2014 00:28 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 00:28 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Tytuł/tytuły: Christi gestorum versus devotissimi

Tom/część: 1

Miejsce wydania: [Lipsk]

Drukarnia: [Mauritius Brandis]

Data publikacji: ok. 1488 - 1490

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus s. Vincentij Wratislaviae Ordinis Praemonstratensis Catalogo inscriptus [XVII w.]; 2. BU 66/3,104

Sygnatury historyczne: 452

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XV.Q.635,2