Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Iwie (św. Piotr i Paweł), O exorbitancjach kazania dwoje przeciwko niewiernym, heretykom, odszczepieńcom […]

Wprowadzono: 29.04.2014 11:04 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 11:04 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Birkowski, Adam Fabian

Tytuł/tytuły: O exorbitancjach kazania dwoje przeciwko niewiernym, heretykom, odszczepieńcom […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: w druk. Andrzeia Piotrkowczyka

Data publikacji: 1632 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. [księg. Z. Żuławskiego]

Losy po kasacie: RP (Żuławski Zygmunt)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Śląska w Katowicach

Sygnatura obecna: I-26 st. dr.