Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Iwie (św. Piotr i Paweł), Słowo Boże na niedziele całego roku po rożnych kościołach opowiedziane

Wprowadzono: 29.04.2014 11:04 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 11:04 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Murczyński, Andrzej

Tytuł/tytuły: Słowo Boże na niedziele całego roku po rożnych kościołach opowiedziane

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Sandomierz

Drukarnia: w druk. Collegium Societatis Jesu

Data publikacji: 1756 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. applicat Bibliothecae Conventus Ivensis Liber procuratus censura […] Reverendi Patris Theodori Kr[...]nicki Joannes Deff. Halae Alb. B. R. […]; 2. Ad Bibliothecam Ivensem

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Śląska w Katowicach

Sygnatura obecna: I-251 st. dr.