Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słuck (św. Antoni z Padwy), Kazania w katedrze Krakowskiej rożnemi czasy przez kilka lat mine a potym złożone na niedziele cąłego roku […] i do druku […] podane R. P. 1764. T. 2

Wprowadzono: 29.04.2014 11:04 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 11:04 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Korczyński, Kasjan

Tytuł/tytuły: Kazania w katedrze Krakowskiej rożnemi czasy przez kilka lat mine a potym złożone na niedziele cąłego roku […] i do druku […] podane R. P. 1764. T. 2

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: w druk. Seminarium Biskupiego Akademickiego

Data publikacji: 1764 - 1767 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Cum permissu Superiorum istum Authorem procuravit Vilnae […] Fr. Gervasius Szłajewski; 2. Post fata Giervasii Szłajewski applicatur Bibliothecae PP. Bernardynorum Conventus Słucensis.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Śląska w Katowicach

Sygnatura obecna: I-244 st .dr.