Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wilno (św. Anna, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny), [Opera omnia. T. 3:] Vita Abrahae et politicus coeli. Ex mysticis actionibus et moribus sacrorum patriarcharum Isaac et Jacob exculptus […]. Interprete latino […] Ioanne Freylick

Wprowadzono: 29.04.2014 11:04 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 11:04 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Nisseno, Diego

Tytuł/tytuły: [Opera omnia. T. 3:] Vita Abrahae et politicus coeli. Ex mysticis actionibus et moribus sacrorum patriarcharum Isaac et Jacob exculptus […]. Interprete latino […] Ioanne Freylick

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: apud Lucam Kupisz typographum

Data publikacji: 1650 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Patrum Bernardinorum Vilnenium; 2. Vilenskaja Publicnaja Biblioteka; 3. Conceditur simplex usus libri huius Reverrendissimo Bernardo Bogdanowicz praedicatori Iuensi 1677. Frater Gabriel Minister Provincialis [manu propria]

Losy po kasacie: 1. BP Wilno; 2. RP (Bogdanowicz Bernard, 1677 r.)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Śląska w Katowicach

Sygnatura obecna: II-22 st. dr.