Druk:
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika), Kazania na niedziele całego roku […] na dwa tomy podzielone. T. II

Wprowadzono: 29.04.2014 11:04 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 11:04 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Balsam, Kasper

Tytuł/tytuły: Kazania na niedziele całego roku […] na dwa tomy podzielone. T. II

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: w druk. Collegii Soc. Jesu

Data publikacji: 1761 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Anno Domini 1783 Julio comparatus hic liber ad Bibliothecam Novitiatus Poporcensis Ordinis Praedicatorum Frater S. Misiewicz […] m. p.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Śląska w Katowicach

Sygnatura obecna: I-243 st. dr.