Druk:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Pińczów (Nawiedzenie NMP), Adwent z postem. Kazaniami […] po różnych katedrach z regestrem kaznodziejskim na wszystkie całego roku niedziele, zapowiedziany [...]. A teraz po drugi raz przedrukowany

Wprowadzono: 29.04.2014 11:04 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 11:04 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Wysocki, Samuel

Tytuł/tytuły: Adwent z postem. Kazaniami […] po różnych katedrach z regestrem kaznodziejskim na wszystkie całego roku niedziele, zapowiedziany [...]. A teraz po drugi raz przedrukowany

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Warszawa

Drukarnia: w druk. Collegium Scholarum Piarum

Data publikacji: 1760 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pro Conventu Pinczoviensi Patrum Reformatorum ad B.V.M. Visitantem Elisabeth hic liber applicatur ad Bibliothecam A.D. 1776; 2. Hic liber gratis oblatus est a P. M. Domino Josepho Gorski Thesaurario Winnicensi pro Bibliotheca Pinczoviensi Patrum Reformatorum, oremus pro eo et exoremus Deum nam addictissimus Benefactor.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Śląska w Katowicach

Sygnatura obecna: III-38 st. dr.