Druk:
Jezuici, Słonim (św. Józef), Rok skarbowy dzieł Pańskich niedzielnymi kazaniami ogłoszonych, do Dni skarbowych albo Świątecznych kazań dołożony […]

Wprowadzono: 29.04.2014 11:04 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 11:04 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Szyrma, Antoni

Tytuł/tytuły: Rok skarbowy dzieł Pańskich niedzielnymi kazaniami ogłoszonych, do Dni skarbowych albo Świątecznych kazań dołożony […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wilno

Drukarnia: w druk. Akademickiej Soc. Jesu

Data publikacji: 1722 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex libris Patris Petri Zaydel cum facultate superiorum ad usum, manu propria. Dono eiusdem […] Residentiae Słonimensis Anno 1745.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Śląska w Katowicach

Sygnatura obecna: III-45 st. dr.