Druk:
Jezuici, Witebsk (św. Józef), [De brevitate vitae]. O krótkości życia, o życiu szczęśliwym, o Opatrzności, o pokoju duszy, o stałości mądrego. Ksiąg pięcioro przekładania X. Dawida Pilchowskiego Societatis Jesu

Wprowadzono: 29.04.2014 11:04 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 11:04 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Seneca Luius Annaeus (Młodszy)

Tytuł/tytuły: [De brevitate vitae]. O krótkości życia, o życiu szczęśliwym, o Opatrzności, o pokoju duszy, o stałości mądrego. Ksiąg pięcioro przekładania X. Dawida Pilchowskiego Societatis Jesu

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wilno

Drukarnia: w druk. Akademickiej Soc. Jesu

Data publikacji: 1771 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Joannis Zaranek ab interprete dono oblatus; 2. Collegii Vitebscensis Societatis Jesu dono R. P. Ioannis Zaranek S. J.; 3. [księg. Z. Żuławskiego]

Losy po kasacie: RP (Żuławski Zygmunt)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Śląska w Katowicach

Sygnatura obecna: I-120 st. dr.