Druk:
Jezuici, Pułtusk (św. Piotr i Paweł), Practica cauusarum criminalium...

Wprowadzono: 29.04.2014 14:16 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 14:16 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Hipolit z Marsylii

Tytuł/tytuły: Practica cauusarum criminalium...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: b. m. w.

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: 1529 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Consc. Cat. Coll. Soc. Iesu AD 1833 (Jezuici w Pułtusku- data ze spisu w bibliotece); 2. Bibl. Pult. Ord. S. Ben. (1833)

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: jezuici - Pułtusk (1833 r.)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Sygnatura obecna: BSemPł., sygn. SD/XVI/23