Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Warszawa-Czerniaków (św. Antoni z Padwy), Illustris adolescentis in ex teras regiones peregre abeuntis arma Romano-catholica...

Wprowadzono: 29.04.2014 14:16 | Ost. aktualizacja: 29.04.2014 14:16 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Reischl, Marcelin

Tytuł/tytuły: Illustris adolescentis in ex teras regiones peregre abeuntis arma Romano-catholica...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Ducali

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: 1740 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Fratris Pantaleonis Olkiewicz praedicatoris dominicalis observantus czerniakoviensis Ordinis Minorum de Observantia 1859

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Sygnatura obecna: BSemPł., sygn. SD/XVIII/888