Druk:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chełm (św. Andrzej ap.), Poczet herbow szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xiestwa Litewskiego…

Wprowadzono: 14.05.2014 20:18 | Ost. aktualizacja: 14.05.2014 20:18 | Autor opisu: Rafał Cholewa, Krzysztof Kleczek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Potocki, Wacław

Tytuł/tytuły: Poczet herbow szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xiestwa Litewskiego…

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: w drukarni Mikołaia Alexandra Schedla…

Data publikacji: 1696 r.

Język: polski

Losy po kasacie: Księgozbiór J. I. Kraszewskiego

Cechy fizyczne

Materiał: papier

Ilość kart/stron: [14], 741 s.

Oprawa: tektura, pergamin, 17 w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Książnica cieszyńska

Sygnatura obecna: SD III 3306