Druk:
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego), Echo gratiosi cantus ad aeternitatis allisa colles : seu consona virtutum, meritorum et gloriae fama... Ioannis Cantii...

Wprowadzono: 15.05.2014 09:52 | Ost. aktualizacja: 15.05.2014 09:52 | Autor opisu: Rafał Cholewa, Krzysztof Kleczek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Echo gratiosi cantus ad aeternitatis allisa colles : seu consona virtutum, meritorum et gloriae fama... Ioannis Cantii...

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: ex Officina Schedeliana...

Data publikacji: ok. 1672

Język: łacina

Losy po kasacie: Biblioteka Leopolda J. Szersznika w Cieszynie

Cechy fizyczne

Materiał: papier

Wymiary: folio

Ilość kart/stron: [28] k.

Oprawa: tektura, skóra, ślepe tłoczenia, 18 w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Książnica cieszyńska

Sygnatura obecna: SZ 1 Cc II 9