Druk:
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego), In reliquias accademicarum quaestionum M. Tillii Ciceronis ... commentarius

Wprowadzono: 03.06.2014 15:10 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Rosa, Johannes

Tytuł/tytuły: In reliquias accademicarum quaestionum M. Tillii Ciceronis ... commentarius

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Frankfurt nad Menem

Drukarnia: Georgium Coruinum

Data publikacji: 1571 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Damianus a S. Anna S. P.; 2. Dono hunc librum Venerabili Michaelis Kochański Dno Baccalaureo ...; 3. Bibliothecae Neosandec. Scholar. Piar. 1737; 4. Sub superioratu P. Constantini ad Antonio.; 6. Iste liber oblatus est mihi a Dno studioso Almae Academiae Cracoviensis Oblakowski Anno D. 1611, die 18 Decembr.; 7. Hic liber donatus est mihi a Rimo Dno Valentino Kłoniewski (?) Commendario Ecclae Parochles Niegosz. Michaeli Andrae Kochański Phliae Baccalaureo pro quo absoluere debeo quinques Psalmos poenitentiales.

Losy po kasacie: B PAU PAN Kraków

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 207