Druk:
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego), Epithetorum ... opus innovatum

Wprowadzono: 03.06.2014 15:10 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Ravisius, Joannes

Tytuł/tytuły: Epithetorum ... opus innovatum

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: Andr. Cellarium

Data publikacji: 1599 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Dono datus a Rndo Patr. Andreae Garlinsii (plebano Lubouien. ?); 2. M. Franciscus Petritius P.D. mp A. 1653; 3. Mpd Francisci Wysowski (?) par. ...; 4. Per Andreo Bibliothecae Neosandecensi Scholar. Piar. 1733.; 5. Praepositus Bellensis Folian (?); 6. Xiądz Jan Żureczki; 7. Xiądz Jędrzej Lingerski (?); 8. Vocatus amicus libri est hic, Nobilibus parentibus natus xiądz Mathaeus Turecki que vocatus.; 9. Ex libris Andreo Kiczyński Anno Dni 1678, in Februarii; 10. Excellentissimo et Dissertissimo Dno Francisco Patritio Phiae Doctori ... JR amoris ...; 11. Ego Andreas; 12. Sum verus [possesor] huius libri Nicolaus ...; 13. Sum verus possesor huius libri Andreas KK. Kiczyński; 14. Ego sum huius libri [possesor] Michael Stankier.; 15. Joannes Żurecki Joannes, verba eorum.

Losy po kasacie: B PAU PAN Kraków

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 208