Druk:
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego), Liber de anima ...

Wprowadzono: 03.06.2014 15:10 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Melanchton, Philip

Tytuł/tytuły: Liber de anima ...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wittenberga

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: 1554 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Bibliothecae Neosand. Scholarum Piarum; 2. M. Marszałkowicz, F. 30 ...; 3. [Po śp. Marszałkowiczu 1885]; 4. Bibl. Akad. Um., sygn. 21100/65-10.

Losy po kasacie: 1. RP (Marszałkowicz do 1885 r.); 2. B PAU PAN Kraków.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 6598