Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim, Poematum variorum libri IV

Wprowadzono: 03.06.2014 15:10 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Sitański, Franciszek

Tytuł/tytuły: Poematum variorum libri IV

Tom/część: 1

Miejsce wydania: b. m. w.

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: 1626 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus Słonimensis PP. Bernardinorum; 2. Biblioth. Univ. Jagelloniae.

Losy po kasacie: 1. BJ Kraków; 2. B PAU PAN Kraków .

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 192