Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim, Vita ... B. Simonis de Lipnica ...

Wprowadzono: 03.06.2014 15:10 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Skrobkowicz, [Jan] Ludwik

Tytuł/tytuły: Vita ... B. Simonis de Lipnica ...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Braniewo

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: 1636 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Fr. Paulinus Urbanowicz 1696, Conventus Słonimcensis PP Bernardinorum; 2. Paulinus Urbanowicz podaje, że rzecz ta była pierwszą pozycją z klocka zawierającego trzy inne jeszcze pozycje; 3. Convs Słonim. PP. B. Bernardi; 4. [Dar X. Ogińskiej].

Losy po kasacie: 1. RP (X. Ogińska); 2. B PAU PAN Kraków.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 5848