Druk:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Chrześcijańska porządna odpowiedź

Wprowadzono: 03.06.2014 15:10 | Ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Herbest, Benedykt

Tytuł/tytuły: Chrześcijańska porządna odpowiedź

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Mat. Siebeneycher

Data publikacji: 1567 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Mathiae Trzeciak Callisien.; 2. Monri B.M.V. in Suleiov S.O.C.; 3. Michal Smuklezius Lundecki eius ...; 4. Cyprian Walewski. 5. proweniencja zaklejona.

Losy po kasacie: 1. RP (Cyprian Walewski); 2. proweniencja zaklejona; 3. B PAU PAN Kraków .

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Sygnatura obecna: 92