Druk:
Cystersi, Jędrzejów (NMP, św. Wojciech), Decas quaestionum publicarum regni in quibus iura et immunitates ecclesiastici status elucidantur. [Acc.:] Przemowa tego autora do Stanow Koronnych... 1607... nagotowana

Wprowadzono: 17.06.2014 21:22 | Ost. aktualizacja: 17.06.2014 21:22 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Lipski, Andrzej (kanclerz w. koronny)

Tytuł/tytuły: Decas quaestionum publicarum regni in quibus iura et immunitates ecclesiastici status elucidantur. [Acc.:] Przemowa tego autora do Stanow Koronnych... 1607... nagotowana

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: In officina Francisci Caesarii

Data publikacji: 1616 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex libris M. Sebastiani Stański... 2. Contus Andreovien. Professi.

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego także: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XVII- 8009