Druk:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), In obitum Nicolai Pac succamerarii Brzestensis oratio

Wprowadzono: 17.06.2014 21:22 | Ost. aktualizacja: 17.06.2014 21:22 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Czerski, Mateusz

Tytuł/tytuły: In obitum Nicolai Pac succamerarii Brzestensis oratio

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wilno

Drukarnia: b.o.w.

Data publikacji: 1596 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Inscriptus catalogo domus s. Barbarae Societatis Jesu Cracoviae [XVII w.]. 2. [J. M. Ossoliński] 8106/18.

Sygnatury historyczne: 8106/18 (J. M. Ossoliński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XVI. Qu. 2482