Druk:
Jezuici, Lublin (św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty), Palaestra nobilium seu consilum de generosorum adolescentum educatione... conscriptum a...

Wprowadzono: 17.06.2014 21:23 | Ost. aktualizacja: 17.06.2014 21:23 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Pastorius, Joachim (Hirtenius, Joachim; Joachim ab Hirtemberg)

Tytuł/tytuły: Palaestra nobilium seu consilum de generosorum adolescentum educatione... conscriptum a...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Elbląg

Drukarnia: Typis Achatii Corellii

Data publikacji: 1654 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Coll. Lubl. SJ 1701. 2. Andrzey Ed. Koźmian. 3. Ex libris Com. Branicki Sucha.

Losy po kasacie: Andrzej Ed. Koźmian ; Branicki Sucha

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XVII- 8646