Druk:
Jezuici, Lwów (św. Piotr i Paweł), Architectura zdana z nieba kościoła kruszynskiego wystawiona sub... auspiciis... Michała... Radzieiowskiego, arcibiskupa gnieznienskiego … kazaniem wsławiona przez...

Wprowadzono: 17.06.2014 21:23 | Ost. aktualizacja: 17.06.2014 21:23 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Matecki, Stanisław Baltazar

Tytuł/tytuły: Architectura zdana z nieba kościoła kruszynskiego wystawiona sub... auspiciis... Michała... Radzieiowskiego, arcibiskupa gnieznienskiego … kazaniem wsławiona przez...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: [Częstochowa]

Drukarnia: Iasney Gory

Data publikacji: ok. 1694

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. [J. M. Ossoliński] 8149/20.

Sygnatury historyczne: 8149/20 (J. M. Ossoliński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XVII- 6087