Druk:
Karmelitanki bose, Lwów (MB Loretańska), Ordinarium abo ceremoniarz karmelitanek bossych zakonu Naswietszey Panny Mariey z Gory Karmelu... z włoskiego ięzyka przełożony.

Wprowadzono: 17.06.2014 21:24 | Ost. aktualizacja: 17.06.2014 21:24 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Ordinarium abo ceremoniarz karmelitanek bossych zakonu Naswietszey Panny Mariey z Gory Karmelu... z włoskiego ięzyka przełożony.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: W drukarni Akademickiey

Data publikacji: 1696 r.

Język: włoski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Sióstr karm. Bossych konwentu Lwowskiego.

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego także: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XVII- 6180