Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), Monstrancya nowa abo cwiczenia duchowne y rozmyslania wielce nabożne o Naświętszym Sakramencie od... złożone a przez Symona Wysockiego … na polskie przełożone. Są też przydane insza o teyże taiemnicy...

Wprowadzono: 17.06.2014 21:24 | Ost. aktualizacja: 17.06.2014 21:24 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Pinelli, Luca

Tytuł/tytuły: Monstrancya nowa abo cwiczenia duchowne y rozmyslania wielce nabożne o Naświętszym Sakramencie od... złożone a przez Symona Wysockiego … na polskie przełożone. Są też przydane insza o teyże taiemnicy...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: W drukarni Mikołaia Loba

Data publikacji: 1614 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus Ilcusiensis.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XVII- 1506