Druk:
Dominikanie, Płock (św. Dominika), O bóstwie przedwiecznym Syna Bożego

Wprowadzono: 17.06.2014 21:24 | Ost. aktualizacja: 17.06.2014 21:24 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Śmiglecki, Marcin

Tytuł/tytuły: O bóstwie przedwiecznym Syna Bożego

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wilno

Drukarnia: Druk. Akademii

Data publikacji: 1595 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Collegii Plocensis Societatis Jesu [XVII w.]. 2. Dnia 13 Sty. 1824 K. (A). Andrzej Edw. Koźmian. 3. Ex libris Com. Branicki Sucha [exl.] 362.

Losy po kasacie: Andrzej Ed. Koźmian ; Branicki Sucha

Sygnatury historyczne: 362 (Branicki Sucha)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XVI. Qu. 2744