Druk:
Karmelitanki bose, Poznań (ul. Psia) (Najśw. Imię Maryi), [Guia de peccadores. Tłum. Pol.:] Przewodnik grzesznych ludzi.

Wprowadzono: 17.06.2014 21:24 | Ost. aktualizacja: 17.06.2014 21:24 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Granada, Ludovicus de

Tytuł/tytuły: [Guia de peccadores. Tłum. Pol.:] Przewodnik grzesznych ludzi.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Mat. Siebeneicher

Data publikacji: 1570 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex libris … [zatarta. XVI w.]. 2. Ta xiąszka Karmelitanek Bosych Konwentu Posnanskiego. Te książki są klasztoru niepokalanego poczęcia [popr.:] Narodzenia Mariy – Nas. Panny [dopisano:] w Poznaniu. [II poł. XVII w..]. 3. Biblioteka Brodzkich [piecz.].

Losy po kasacie: Biblioteka Brodzkich

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego także: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XVI. O. 178