Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Radomsko (Narodzenie NMP, Podwyższenie Świętego Krzyża ), Iudicium de libro quem Lutherani vocant Concordiae

Wprowadzono: 17.06.2014 21:24 | Ost. aktualizacja: 17.06.2014 21:24 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Robertus Bellarminus, s.

Tytuł/tytuły: Iudicium de libro quem Lutherani vocant Concordiae

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Ingolstadt, Kraków

Drukarnia: ap. Dav. Sartorium, oraz Druk. Łazarzowa

Data publikacji: 1586 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pro Conventu Radomscensi S. Francisci [XVII w.]. 2. Ex libris Com. Branicki Sucha [exl.] 184.

Losy po kasacie: Wronowski

Sygnatury historyczne: 184 (Branicki Sucha)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XVI. O. 971