Druk:
Dominikanie, Sieradz (św. Stanisław bp i m.), [Psalterium Davidis.]/ Psałterz Dawidów

Wprowadzono: 17.06.2014 21:24 | Ost. aktualizacja: 24.07.2015 21:31 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: [Psalterium Davidis.]/ Psałterz Dawidów

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Mac. Scharffenberg

Data publikacji: 1543 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Con. Sirad. Ord. Praed. S. Jacobi pro Bibliotheca [XVI/XVII w.]. 2. Ex libris Sebastiani Wolsztynij [pocz. XVII w.].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: XVI. O. 880