Druk:
Karmelici bosi, Nowy Wiśnicz (Najśw. Zbawiciel), De summo bono

Wprowadzono: 19.12.2014 12:05 | Ost. aktualizacja: 19.12.2014 12:05 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Isidorius, Hispalensis

Tytuł/tytuły: De summo bono

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lipsk

Drukarnia: Arnoluds de Colonia

Data publikacji: 1493 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus Salvatoris Visnicensis Carmelitarum Disceatorum; 2. Biblioteka Uniw. Lwow.

Losy po kasacie: BU Lwów

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej

Sygnatura obecna: XVI O 8257