Druk:
Karmelici bosi, Nowy Wiśnicz (Najśw. Zbawiciel), Kazania i homilie na niedziele doroczne

Wprowadzono: 19.12.2014 12:05 | Ost. aktualizacja: 19.12.2014 12:05 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Młodzianowski, Tomasz

Tytuł/tytuły: Kazania i homilie na niedziele doroczne

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: w drukarni Collegium Societatis Jesu

Data publikacji: 1681 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus Visnicensis sub titulo Salvatoris 1721; 2. Biblioteka Kapituły obrz. gr.-kat. w Przemyślu.

Losy po kasacie: BU Lwów

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej