Druk:
Karmelici bosi, Nowy Wiśnicz (Najśw. Zbawiciel), Pars secunda actus internis viariarum virtutum completens

Wprowadzono: 19.12.2014 12:05 | Ost. aktualizacja: 19.12.2014 12:05 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Bolski, Sebastian

Tytuł/tytuły: Pars secunda actus internis viariarum virtutum completens

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wilno

Drukarnia: typis Academiae Societatis Jesu

Data publikacji: 1741 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Titulo Savatoris Carmel[itarum] Discalceat[orum].

Losy po kasacie: BU Lwów

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej