Druk:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), O ziolach tutecznych y zamorskich y o mocy ich/ a kthemu kxięgi lekarskie wedle regestru niżej nowo wypisanego/ wssem wielmi użyteczne.

Wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Spiczyński, Hieronim

Tytuł/tytuły: O ziolach tutecznych y zamorskich y o mocy ich/ a kthemu kxięgi lekarskie wedle regestru niżej nowo wypisanego/ wssem wielmi użyteczne.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Scharffenberg Marek – Dziedzice

Data publikacji: 1556 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Ex libris Theodori Pawłowski abbatis Bledzeviensis conventus cisterciensis Cracoviensis" - [rkps XVII w.], Pawłowski Teodor, cysters, Cystersi - Bledzewo, Cystersi Kraków; 2. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim F 4080