Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Nowy Thestament z greckiego na polski ięzyk z pilnośćią przełożony. Drukowano przed tem w Niéswiżu a po wtore [...] przez Jana Karcana […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Nowy Thestament z greckiego na polski ięzyk z pilnośćią przełożony. Drukowano przed tem w Niéswiżu a po wtore [...] przez Jana Karcana […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wilno

Drukarnia: Karcan Jan

Data publikacji: 1580 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Conventus Gneznensis" - [rkps XVII w.], Franciszkanie - Gniezno; 2. Michał Wiszniewski 1844; 3. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim O 253