Druk:
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł), Cwiczenie Klasztorne Abo Praktyka Uczynków abo Aktow żywota Zakonnego, żeby duchownie, y doskonale odprawowane były. Przez [...] Iana A Iesu Maria [...] Naprzod z Włoskiego ięzyka na Łaciński, a potem na Polski przełożona

Wprowadzono: 14.01.2015 17:08 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:08 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Joannes a Jesu Maria de S. Petro

Tytuł/tytuły: Cwiczenie Klasztorne Abo Praktyka Uczynków abo Aktow żywota Zakonnego, żeby duchownie, y doskonale odprawowane były. Przez [...] Iana A Iesu Maria [...] Naprzod z Włoskiego ięzyka na Łaciński, a potem na Polski przełożona

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: Wolrab Jan młodszy

Data publikacji: 1623 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1."Konwent Imbramowicki P. P. Norbertanek" - [piecz.], Norbertanki - Imbramowice; 2. "cunfentu S[więteg]o Marczina" - [rkps], Konwent św. Marcina.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 150209